Regulacja rozmiaru

Pokrętło regulacyjne służy do precyzyjnego dopasowania kasku