Zachowane proporcje

Rozmiar kasku i jego proporcje zostały dostosowane do głowy dziecka